SEW Terrein Nibbixwoud

Nieuwsbrief Gemeente Medemblik  | SEW-terrein Nibbixwoud | december 2020

Nieuwsbrief woningbouw kern Nibbixwoud: SEW-terrein De voetbalclub SEW is verhuisd naar een nieuw complex waardoor de huidige speelvelden vrij zijn gekomen voor de bouw van 60 woningen. Via een intensief participatietraject zijn omwonenden en belangstellenden betrokken bij de uitwerking van de plannen voor deze wijk. Alle kavels zijn inmiddels verkocht. De eerste bewoners wonen er al en de wijk krijgt steeds meer vorm. 
Terugblik Een paar jaar geleden begon het met plannen op papier. Nu komt de woonwijk steeds meer tot leven. Woningen worden gebouwd en bewoners maken van het nieuwe huis een thuis. Als de wijk gerealiseerd is, is de gemeente Medemblik een prachtige nieuwbouwwijk rijker. Met een variatie aan woningen voor verschillende doelgroepen.
 
Afronding werkzaamheden De Vriendschap In februari 2021 leggen we de beplanting op het zuidveld aan. Want groen in de wijk geeft meer woonplezier. Het zuidveld begint daarmee steeds meer vorm te krijgen. In het eerste deel is de bestrating al definitief gemaakt en ook de speeltuin is al af. Op verzoek van de omwonenden wordt er nog een extra bankje geplaatst bij de speeltuin. Begin 2021 worden de eerste van de twaalf appartementen opgeleverd. Stap voor stap komen er steeds meer bewoners bij aan De Vriendschap. Aannemer Kuin bouwt de laatste 5 rijwoningen en levert naar verwachting in augustus 2021 op. Meteen daarna wordt het laatste gedeelte van het zuidveld definitief bestraat. Voor de overlast door regenwater op het zuidveld is een oplossing gevonden. De proefopstelling met regenwaterputten is begin december succesvol getest. Deze oplossing leggen we in het gehele zuidveld aan waarmee de overlast van te veel en te langdurig regenwater op straat wordt opgelost. Deze oplossing gaan we ook op het noordveld toepassen.
 
Aanpassing van Het Woud We weten op dit moment nog niet precies wanneer Het Woud wordt aangepast. In het eerste kwartaal van 2021 nemen we daar een besluit over. Dat hangt af van de voortgang van het afronden van het zuidveld en de voortgang van het noordveld.
Woningen De Onderneming
Alle vrije kavels op het noordveld zijn vergeven. Een aantal vrije kavel eigenaren is al dit jaar begonnen met de bouw van hun nieuwe woning.
De verkoop van de 6 twee-onder-één woningen en 5 rijwoningen is reeds van start gegaan. Alle informatie is hier te vinden. De Woonschakel is daarnaast begonnen met de bouw van 9 huurwoningen. Die zijn naar verwachting in augustus 2021 klaar
 
Kerstwens Na een bijzonder jaar zijn wij trots dat de werkzaamheden in de wijk door konden gaan.
Wij wensen iedereen fijne feestdagen. Blijf gezond en zorg goed voor elkaar!
 
Planning 1ste kwartaal 2021             Start bouwactiviteiten noordveld
1ste kwartaal 2021             Aanleg beplanting zuidveld
3de kwartaal 2021              Afronden woonrijp maken zuidveld
1ste kwartaal 2022             Start woonrijp maken noordveld

Planning onder voorbehoud
Kent u iemand voor wie de nieuwsbrief ook interessant is? Kent u iemand voor wie deze nieuwsbrief ook interessant is? Dan kunt u de nieuwsbrief aan hem of haar doorsturen. Die persoon kan zichzelf ook abonneren op deze nieuwsbrief door te klikken op de witte link hieronder. 
   

Comments are closed.