We gaan weer strooien

Als het gaat vriezen, sneeuwen en of ijzelen begint de gemeente met het strooien van wegen. We hebben afspraken gemaakt over wat de gemeente doet als het glad wordt. Deze afspraken staan in het gladheidsbestrijdingsplan.

Wanneer wordt er gestrooid?

De gemeente werkt samen met het Hoogheemraadschap om gladheid te voorkomen. Het Hoogheemraadschap gaat over de wegen buiten de bebouwde kom. De gemeente gaat over de wegen binnen de bebouwde kom. Als er gladheid is voorspeld, wordt de avond zo nodig ervoor gestrooid. De strooiwagens gaan dan langs de belangrijkste doorgaande wegen en busroutes. De gemeente strooit ook bij gladheid op het moment dat het nodig is. De belangrijkste straten en fietsroutes worden als eerste gedaan. Als de gladheid en/of hevige sneeuwval blijft, worden de overige straten gestrooid.

Wat kunt u zelf doen?

Wij vragen u om de stoep voor uw woning zelf sneeuw- en ijsvrij te houden. Zo helpt u de gemeente en de postbezorgers een handje. De veelgebruikte voetpaden worden alleen op werkdagen gestrooid. Dit wordt gedaan bij ijzel en/of zware sneeuwval. Zet uw auto op de parkeerplaats zodat de strooiwagen er goed langs kan. Let goed op bij gladheid en rij voorzichtig.

Strooien is schadelijk voor de natuur

Strooizout is schadelijk voor de natuur. Wij houden hier rekening mee. We letten op de leefomgeving en natuurlijk ook op uw veiligheid.

Meer weten?

Via de pagina gladheidsbestrijding vindt u de digitale kaart met de strooiroutes en kunt u het gladheidsbestrijdingsplan inzien.

Comments are closed.