Aanleiding
De voetbalclub SEW is verhuisd naar een nieuw complex waardoor de huidige speelvelden zijn vrij gekomen
voor de bouw van 60 woningen. Het plangebied ligt midden in de kern van Nibbixwoud en bestaat uit twee
locaties aan weerszijden van Het Woud, te weten het zuidveld en het noordveld. De totale oppervlakte van
de herontwikkeling is circa 2,5 ha. Het terrein wordt in 2 fasen ontwikkeld.
De kavels op het zuidveld zijn reeds verkocht en bouwrijp opgeleverd in maart 2019. De bouw is inmiddels
gestart. Op het zuidelijk plangebied komen 34 woningen waaronder vrijstaande woningen, twee-onder-éénkap
woningen, rijwoningen (sociale huur en goedkope koop) en een appartementencomplex.
Kernboodschap
In het eerste kwartaal van 2020 starten de voorbereidingen en de verkoop van de bouwgrond op het
noordveld. Hier komen 27 woningen met het onderstaande woningbouwprogramma:
 9 huurwoningen
 5 koop-rijwoningen (middelste 3 met een maximale verkoopprijs van € 230.000,00 v.o.n.)
 5 vrijstaande woningen
 8 twee-onder-één-kap-woningen
De huurwoningen worden gerealiseerd door De Woonschakel. De 5 rijwoningen en 6 twee-onder-één-kap
woningen worden gezamenlijk in één openbare verkoop aangeboden aan lokale ontwikkelaars. De
ontwikkelaar met het hoogste bod wordt de grond gegund. De 5 vrijstaande kavels en 2 twee-onder-één-kap
woningen worden door de gemeente zelf verkocht aan particulieren op de vrije markt. Zie bijlage 1 voor een
overzichtstekening.
Planning
Januari 2020 Gedeeltelijk woonrijp maken zuidveld
Februari-maart 2020 Bouwrijp maken noordveld
Februari 2020 Eén openbare verkoop ontwikkelaars: 5 rijwoningen en 6 twee-onder-1-kap-woningen
Maart 2020 Start verkoop 5 woningen zuidveld door Kuin BV
Maart 2020 Start verkoop vrije bouwkavels aan particulieren noordveld
Mei 2020 Aanleg water- en stroomleidingen noordveld
Juli 2020 Opleveren bouwrijpe kavels noordveld
Augustus 2020 Start bouw woningen noordveld
Consequenties
De oorspronkelijke planning was om pas later van start te gaan met de ontwikkeling van het noordveld. Door
de ontwikkelingen en stijgende vraag is het eerder in gang gezet. Dit is in lijn met het coalitieprogramma en
de gewenste versnelling in de woningbouw. Daarnaast geeft het voor de omwonenden minder lang overlast
van bouwactiviteiten.
Communicatie
Met de nieuwsbrief en op de gemeentelijke website blijven wij omwonenden en geïnteresseerden periodiek
informeren over de voortgang en planning van de werkzaamheden en verkoop.
Wij betrekken de klankbordgroep bij de uitwerking van de plannen. Wij houden zoveel mogelijk rekening met
de wensen van de buurtbewoners.
Vervolg

Bijlagen
Bijlage 1: Overzichtstekening SEW-terrein noordveld

Aanleiding
De voetbalclub SEW is verhuisd naar een nieuw complex waardoor de huidige speelvelden zijn vrij gekomen
voor de bouw van 60 woningen. Het plangebied ligt midden in de kern van Nibbixwoud en bestaat uit twee
locaties aan weerszijden van Het Woud, te weten het zuidveld en het noordveld. De totale oppervlakte van
de herontwikkeling is circa 2,5 ha. Het terrein wordt in 2 fasen ontwikkeld.
De kavels op het zuidveld zijn reeds verkocht en bouwrijp opgeleverd in maart 2019. De bouw is inmiddels
gestart. Op het zuidelijk plangebied komen 34 woningen waaronder vrijstaande woningen, twee-onder-éénkap
woningen, rijwoningen (sociale huur en goedkope koop) en een appartementencomplex.
Kernboodschap
In het eerste kwartaal van 2020 starten de voorbereidingen en de verkoop van de bouwgrond op het
noordveld. Hier komen 27 woningen met het onderstaande woningbouwprogramma:
 9 huurwoningen
 5 koop-rijwoningen (middelste 3 met een maximale verkoopprijs van € 230.000,00 v.o.n.)
 5 vrijstaande woningen
 8 twee-onder-één-kap-woningen
De huurwoningen worden gerealiseerd door De Woonschakel. De 5 rijwoningen en 6 twee-onder-één-kap
woningen worden gezamenlijk in één openbare verkoop aangeboden aan lokale ontwikkelaars. De
ontwikkelaar met het hoogste bod wordt de grond gegund. De 5 vrijstaande kavels en 2 twee-onder-één-kap
woningen worden door de gemeente zelf verkocht aan particulieren op de vrije markt. Zie bijlage 1 voor een
overzichtstekening.
Planning
Januari 2020 Gedeeltelijk woonrijp maken zuidveld
Februari-maart 2020 Bouwrijp maken noordveld
Februari 2020 Eén openbare verkoop ontwikkelaars: 5 rijwoningen en 6 twee-onder-1-kap-woningen
Maart 2020 Start verkoop 5 woningen zuidveld door Kuin BV
Maart 2020 Start verkoop vrije bouwkavels aan particulieren noordveld
Mei 2020 Aanleg water- en stroomleidingen noordveld
Juli 2020 Opleveren bouwrijpe kavels noordveld
Augustus 2020 Start bouw woningen noordveld
Consequenties
De oorspronkelijke planning was om pas later van start te gaan met de ontwikkeling van het noordveld. Door
de ontwikkelingen en stijgende vraag is het eerder in gang gezet. Dit is in lijn met het coalitieprogramma en
de gewenste versnelling in de woningbouw. Daarnaast geeft het voor de omwonenden minder lang overlast
van bouwactiviteiten.
Communicatie
Met de nieuwsbrief en op de gemeentelijke website blijven wij omwonenden en geïnteresseerden periodiek
informeren over de voortgang en planning van de werkzaamheden en verkoop.
Wij betrekken de klankbordgroep bij de uitwerking van de plannen. Wij houden zoveel mogelijk rekening met
de wensen van de buurtbewoners.
Vervolg

Bijlagen
Bijlage 1: Overzichtstekening SEW-terrein noordveld