Ko groot heeft vorig jaar aangegeven na ruim 7 jaar af te treden

als bestuurslid. Na de vergadering op 11 December jl. hebben we ko bedankt voor zijn inzet. Hij heeft met zijn kennis op velerlei gebied een grote bijdragen geleverd aan diverse onderwerpen.

...
Read more