Nieuwsbrief woningbouw kern Nibbixwoud: SEW-terrein

 

 

 

De voetbalclub SEW is verhuisd naar een nieuw complex waardoor de huidige speelvelden vrij zijn gekomen voor de bouw van 60 woningen. Via een intensief participatietraject zijn omwonenden en belangstellenden betrokken bij de uitwerking van de plannen voor deze wijk. Alle kavels zijn inmiddels verkocht. De eerste bewoners wonen er al en de wijk krijgt steeds meer vorm.

 

 

 

 

Comments are closed.