Column Raadsleden aan het woord
Saskia Schouten – Spijkerman, raadslid CDA
Een grote uitdaging
De gemeente staat voor een financiële uitdaging op het gebied van gemeentelijke gebouwen, zoals sporthallen, dorpshuizen, scholen, kinderopvang, en jongerencentra. Om als raad een goede afweging te kunnen maken is het van belang om de stem van inwoners en organisaties te horen. De eerste stappen zijn hierin gezet! Alle inwoners hebben een enquête ontvangen en er hebben zes bijeenkomsten plaatsgevonden met de direct betrokkenen van de accommodaties.
Als raadslid ben ik (met een aantal collega-raadsleden), digitaal aanwezig geweest om te horen wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende gespreksscenario’s die zijn voorgelegd. Het bijwonen van deze avonden heeft mij veel informatie en inzichten opgeleverd. Dat het een grote uitdaging gaat worden staat vast! Mocht je naar aanleiding van dit onderwerp nog iets willen inbrengen, weet dat er ruimte voor is.
We staan open voor ideeën en suggesties!

Comments are closed.