Een kermis voor iedereen

Een kermis voor iedereen

Donderdag 1 juni werd een nieuw contract ondertekend tussen de gemeente Medemblik en de Stichting tot Behoud Nederlandse kermissen. De stichting organiseert in onze gemeente 13 kermissen.
De stichting is na de gemeentelijke fusie van 2011 ontstaan om vooral de ‘kleine’ kermissen in stand te houden. Inwoners van de diverse kernen hebben in het fusieproces aangegeven grote waarde te hechten aan het voortbestaan van de kermis in hun kern. Met het aangaan van de overeenkomst is vastgelegd dat ook financieel onrendabele kermissen verzekerd zijn van hun voortbestaan.
De stichting regelt de veiligheid, indeling, contacten met comités en diverse gemeentelijke instanties voor de komende vijf jaar.

Comments are closed.