Category Archives: Geen categorie

Aankondiging cliëntervaringsonderzoek Wmo

De Gemeente Medemblik voert dit jaar het
cliëntervaringsonderzoek uit in mei. Binnenkort ontvangt u een
brief met de vraag of u wilt deelnemen aan dit onderzoek.
Waarom een cliëntervaringsonderzoek?
De gemeente Medemblik is verantwoordelijk voor de uitvoering
van...

Read more

2. De heer Ko Groot (74) Nibbixwoud Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1969 zet de heer Groot zich al in als vrijwilliger. Een aantal vrijwillige activiteiten liggen al een tijdje in het verleden. Zo was hij secretaris van Carnavalsvereniging De Krotenkokers Wognum (1968-1974), voorzitter en jeugdtrainer van badmintonvereniging Upsilon (1976-1978) en zette hij zich in voor de...

Read more

Column Raadsleden aan het woord
Saskia Schouten - Spijkerman, raadslid CDA
Een grote uitdaging
De gemeente staat voor een financiële uitdaging op het gebied van gemeentelijke gebouwen, zoals sporthallen, dorpshuizen, scholen, kinderopvang, en jongerencentra. Om als raad een goede afweging te kunnen maken is... Read more

VOORTGANG KERNVISIE

De Dorpsraad heeft via Zoom o.l.v. Karin Kaag (kernconsulent) overleg gevoerd op 13 oktober 2020 met de betreffende ambtenaren over de speerpunten in onze kernvisie.

Centrum van het dorp

In verband met de verhuizing van Albert Heijn naar de overkant van de Ganker is de Dorpsraad uitgenodigd...

Read more

Westfriesland omarmt de zon

donderdag 22 april 2021

Zonnepanelen op daken, geluidschermen en op parkeerterreinen, maar ook langs wegen en op en bij bedrijventerreinen. Regio Westfriesland heeft haar keuzes gemaakt in de Regionale Energiestrategie (RES). Ook na uitvoerig overleg met inwoners, waterschap, netbeheerder en andere belanghebbenden. RES...

Read more