Bewegen.

gezond-bewegen - Pieter Brueghel Huis

Beste,

Graag vraag ik hierbij de aandacht voor de mogelijkheid om mee te denken met ons nieuwe speelruimteplan. Gemeente Medemblik wil in de toekomst kinderen, jongeren en volwassenen voldoende, gezonde, beweegvriendelijke ruimte bieden om te kunnen bewegen, ontmoeten en spelen. Daarom maakt zij een nieuw speelruimteplan. Het plan is een visie op de buitenruimte om te bewegen, ontmoeten en spelen voor jong tot oud.

Samen bereiken we meer!

Het project start met het in kaart brengen van alle ideeën voor bewegen, ontmoeten en spelen in de Gemeente Medemblik. Iedereen kan meehelpen: kinderen, jongeren en volwassenen. Alle ideeën samen vormen de basis van het speelruimteplan. Vanaf dinsdag 7 juni tot en met zondag 10 juli 2022 kan via de website: https://new.maptionnaire.com/q/2ue6ekn28pw4 een online vragenlijst worden ingevuld.

U kunt ons helpen!

Als dorpsraad kunt u helpen door de link naar de online vragenlijst in uw nieuwsbrief of op uw website te zetten. Hoe meer ideeën alle inwoners in uw omgeving aandragen, hoe beter we het speelruimteplan kunnen maken.

Voorbeeld nieuwsbericht

Gemeente Medemblik werkt aan een nieuw plan voor het buiten spelen. We willen kijken naar plekken in de gemeente waar je kan bewegen, ontmoeten en spelen. Denk aan de stoep, pleinen, parken en speelplekken. Iedereen kan de online vragenlijst hiervoor invullen: https://new.maptionnaire.com/q/2ue6ekn28pw4. Draag ook jouw ideeën aan! Je kunt jouw ideeën van dinsdag 7 juni tot en met zondag 10 juli 2022 doorgeven.

Wat gebeurt er met de ideeën?

De uitkomsten van alle ingevulde vragenlijsten verwerken we zo goed mogelijk in het plan. Het plan gaat over de lange termijn (komende 10 jaar). Gezien de huidige financiële situatie zal het speelruimteplan niet leiden tot maatregelen op korte termijn. Maar het geeft wel inzicht in de richting waarin de gemeente zich de komende jaren kan ontwikkelen op het gebied van bewegen, ontmoeten en spelen. We schrijven op hoe we de ruimte in de toekomst willen inrichten. Waar kunnen we binnen de beschikbare financiële middelen in investeren en waar hoeft dat niet meer. Inrichten doen we niet alleen, maar juist samen.

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie?

Bel dan met OBB, Madeleine Frelier, (0570) 616 005 of (06) 142 442 59 (aanwezig maandagmorgen, dinsdag en donderdag) of mail naar madeleine@obb-ingenieurs.nl. Ook ik ben bereikbaar voor vagen: Joke Menkveld, (0229) 85 60 00 of mail naar joke.menkveld@medemblik.nl.

Heel erg bedankt voor uw hulp!

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik,

Joke Menkveld (Senior Adviseur Samenleving)

 

Comments are closed.