Aankondiging cliëntervaringsonderzoek Wmo

De Gemeente Medemblik voert dit jaar het
cliëntervaringsonderzoek uit in mei. Binnenkort ontvangt u een
brief met de vraag of u wilt deelnemen aan dit onderzoek.
Waarom een cliëntervaringsonderzoek?
De gemeente Medemblik is verantwoordelijk voor de uitvoering
van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het is
voor de gemeente belangrijk te weten wat mensen vinden van
de hulp en ondersteuning die zij ontvangen. Met behulp van uw
ervaringen kunnen wij onze dienstverlening optimaliseren

Wanneer kunt u de vragenlijst verwachten?
Aan de inwoners die voor het eerst hulp hebben ontvangen in
de tweede helft van 2020 of een verlenging hebben ontvangen
van een eerdere indicatie in diezelfde periode, wordt een
vragenlijst verstuurd. De vragenlijsten worden begin mei
verstuurd. We stellen het erg op prijs als u de vragenlijst invult
en deze voor de in de brief genoemde termijn terugstuurt.

Wat gebeurt er met de gegevens?
Het onderzoeksbureau I&O Research voert het onderzoek uit.
Zij zorgen ervoor dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden
behandeld. Het invullen van de vragenlijst heeft geen invloed
op de zorg of ondersteuning die u ontvangt. Deelname is
geheel vrijwillig.

vv

Comments are closed.